Aceasta informare vizeaza activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de David Alexandru Constantin Persoană Fizică Autorizată  prin site-ul web EducatieCanina.ro.

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica tuturor prelucrarilor de date cu caracter personal pe care le desfasuram, precum si tuturor interactiunilor cu website-ul nostru EducatieCanina.ro.

Datele personale pe care le prelucram

Colectarea datelor personale este limitata strict la ceea ce este necesar pentru a furniza o experienta de cea mai inalta calitate cu privire la serviciile noastre si cu privire la utilizarea formularului de înscriere în programul de educație canină disponibil pe site-ul https://educatiecanina.thinkific.com/courses/educatiecanina .

Vizitatori

In calitate de VIZITATOR al site-ului EducatieCanina.ro, nu iți solicităm și nu colectăm niciun fel de date personale, însă utilizăm cookie-uri. Mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe website-urile noastre sunt disponibile aici.

Temeiuri legale de prelucrare a datelor personale

Aveți posibilitatea de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. de către noi, urmând să incetăm prelucrarea datelor respective. Menționăm că datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul platformei https://educatiecanina.thinkific.com/courses/educatiecanina și sunt folosite exclusiv pentru realizarea plății contravalorii cursului de educație canină, oferirea de access la materialul online și transmiterea facturilor fiscale aferente plății făcute.

Durata de stocare

Daca v-ați înscris în cursul de educație canină disponibil la https://educatiecanina.thinkific.com/courses/educatiecanina, vom prelucra datele personale până la momentul in care veți solicita ștergerea acestora.

Vom sterge toate datele personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate sau atunci când consimțământul este retras, cu excepția cazurilor in care prelucrarea datelor personale este necesară in temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

Persoane terțe

Cu exceptia situatiilor prevazute expres in această informare, ca regula, nu divulgăm sau transferăm datele dvs. personale către terti. Cu toate acestea, in cazurile in care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa in cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului in care legea aplicabilă ne impiedică să facem o astfel de informare.

In cazul in care vom divulga sau transfera datele dvs. personale către terți, vom face acest lucru in conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane imputernicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară sau furnizori de soluții de management al contactelor. Cu toti imputerniciții vom incheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că imputerniciții iși asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) in deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate impotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificam si să documentam încălcări ale securității datelor.

Dacă descoperim o incalcare a securității datelor dvs. personale care prezinta un risc pentru drepturile si libertățile dvs. , vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Vă vom informa cu privire la încălcarea securității datelor personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile si libertatile dvs.

Este important de menționat faptul că toate tranzacțiile online realizate către David Alexandru-Constantin Persoană Fizică Autorizată, cu sediul social in Bucuresti, Șoseaua Morarilor nr. 2B, inregistrata la registrul comertului sub nr. F40/1634/2023, cod unic de înregistrare 47733636, se vor face prin intermediul platformelor Thinkific.com și Stripe.com. Cele două portaluri web administrează activitatea și tranzacțiile în baza propriilor protocoale de securitate pentru care ar trebui să verificați și Politicile de confidențialitate aferente: https://www.thinkific.com/security-overview/ & https://stripe.com/en-ro/privacy.

Drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale:

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale.
Acest drept este disponibil atunci cand:
a. contestati acuratetea datelor personale pe care le prelucram;
b. prelucrarea datelor personale este ilegala,
c. nu avem nevoie de datele dvs. personale pentru scopul prelucrarii, insa solicitati pastrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta,
sau
d. va opuneti prelucrarii datelor personale, pentru perioada de timp cat verificam existenta interesului nostru legitim in prelucrarea datelor dvs.

Daca aveti orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau daca doiti  sa ne adresati o solicitare, precum si sa va exeritati oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, va rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail:  davidalex3125@gmail.com.

Vom analiza fiecare solicitare si vom comunica actiunile intreprinse in acest sens in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la momentul inregistrarii solicitarii dvs.
in cazul in care avem nevoie de mai multe informatii din partea dvs. sau avem dificultati in rezolvarea cererii , va vom informa fara intarziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza in mod corespunzator cererea dvs.

In cazul in care considerati ca nu am solutionat toate cererile dvs., sau sunteti nemultumit de raspunsurile noastre, puteti formula o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Modificari ale Notei de informare

Daca ne decidem sa modificam aceasta nota de informare, vom publica o noua versiune aici, care o va inlocui pe aceasta, anuntand data modificarii ei.

Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul website-ului EducatieCanina.ro este David Alexandru-Constantin Persoană Fizică Autorizată, cu sediul social in Bucuresti, Șoseaua Morarilor nr. 2B, inregistrata la registrul comertului sub nr. F40/1634/2023, cod unic de înregistrare 47733636.